Fundacja „Razem Raźniej” z siedzibą w Orzeszu, ul. Św. Wawrzyńca 87A, jest organizacją pozarządową o charakterze non profit, działającą na rzecz rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Bezpośrednimi odbiorcami naszej działalności są wychowankowie Domu Dziecka w Orzeszu

ADRES FUNDACJI

43-180 Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 87A

NIP: 6462687000

REGON: 240116461

KRS: 0000235589

nr konta bankowego:

66 1020 2528 0000 0502 0136 5550