HISTORIA

Dom Dziecka w Orzeszu istnieje od 1952 roku!
Budynek został zbudowany w 1915 roku jako willa wypoczynkowa dla dyrektorów kopalń. W 1927 roku miasto Chorzów wykupiło tę posiadłość i zorganizowało tu Zakład Dożywiania dla Dzieci z Królewskiej Huty (Chorzowa).
Podczas okupacji był tu utworzony niemiecki Dom Dziecka z własnym personelem.

W grudniu 1949 roku placówkę przejęło Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, a funkcje opiekuńcze powierzono personelowi świeckiemu tworząc Państwowy Dom Wczasów Dziecięcych.

W kwietniu 1952 roku decyzją Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach przekształcono sierociniec w Państwowy Dom Dziecka, któremu nadano imię Jana Henryka Dąbrowskiego, generała wojsk Kościuszkowskich i napoleońskich.

W grudniu 1994 roku Kurator Oświaty w Katowicach przekształcił Państwowy Dom Dziecka w Dom Dziecka.

Od 1 stycznia 1999 roku Dom Dziecka w Orzeszu jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Mikołowie.

Od 1952 roku do dnia dzisiejszego przebywało w Domu Dziecka około 900 dzieci, głównie chłopców. W chwili obecnej Dom Dziecka w Orzeszu obejmuje opieką całkowitą 30 podopiecznych w wieku 5-19 lat.

Ostatecznie w lutym 2017 roku historyczny budynek domu dziecka zmienił właściciela. Mamy nadzieje, że zawiążemy przyjacielskie relacje z nowymi sąsiadami, a budynek będzie wywoływał w nas zawsze miłe wspomnienia ….

MIESZKANIA RODZINKOWE

W 2009 roku powstało pierwsze mieszkanie rodzinkowe w Orzeszu (przeznaczone dla 11 wychowanków). Następnie otwarto w Mikołowie (przeznaczone dla 7 wychowanków). Jako ostatnie w 2011 roku powstało mieszkanie w Łaziskach Górnych (przeznaczone dla 12 wychowanków).

W każdym z mieszkań wszyscy pracownicy otaczają wychowanków troską, życzliwością oraz opieką.

W mieszkaniach rodzinnych dzieci żyją w warunkach zbliżonych do warunków w normalnym domu rodzinnym. W związku z tym sprawniej przebiega proces ich socjalizacji.

Wychowankowie mieszkają w wygodnych i estetycznie urządzonych pokojach. Do każdego pokoju przydzielona jest łazienka. W mieszkaniach rodzinkowych  znajduje się ponadto kuchnia, urządzona jak w prawdziwym domu, pralnia i suszarnia oraz pokój dzienny, gdzie dzieci spędzają czas wolny i odrabiają lekcje. Oprócz pomieszczeń przeznaczonych dla dzieci w mieszkaniu znajduje się również pokój wychowawców.

DOM DZIECKA W ORZESZU

DOM DZIECKA ŁAZISKA

DOM DZIECKA MIKOŁÓW

WYCHOWANKOWIE

Nasi podopieczni to przeważnie sieroty społeczne, których rodzice żyją, są jednak dysfunkcyjni i nie gwarantują sprawowania właściwej opieki nad małoletnimi dziećmi.

Staramy się tak pracować, by maksymalnie niwelować skutki nieodpowiedniego środowiska na jakie dzieci były, nie z ich przecież winy – narażone.
W naszej pracy kładziemy olbrzymi nacisk na współpracę z rodzinami biologicznymi, pamiętając że to jest najbliższe i najważniejsze środowisko naszych podopiecznych. Staramy się zwiększać odpowiedzialność rodziców za dzieci, zapraszamy ich do placówki a także zachęcamy do kontaktów z dziećmi w ich domach (o ile Sąd zezwoli na takie kontakty); często odwiedzamy rodziców w ich domach; staramy się wszystkie ważne decyzje dotyczące dzieci konsultować z rodzicami.

Bardzo starannie dobierana jest kadra pedagogiczna, wychowawcy zatrudnieni w naszym domu to osoby wykształcone, stale podnoszą swoje kwalifikacje. Są to ludzie życzliwi, serdeczni i oddani dzieciom.

Największy odsetek wychowanków naszej placówki pochodzi z powiatu mikołowskiego, ale są wśród nas również dzieci z innych powiatów.
Dzieci mogą zgodnie z prawem przybywać tu do 18 roku życia, ale jeśli się uczą i wyrażają taką wolę nawet do 25 roku życia.

Docelowym zadaniem placówki jest przygotowanie wychowanków do życia w społeczeństwie i w rodzinie.

Docelowym zadaniem placówki jest przygotowanie wychowanków do życia w społeczeństwie i w rodzinie.

Proces usamodzielniania wychowanka placówki opiekuńczo wychowawczej rozpoczyna się jeszcze przed osiągnięciem pełnoletności. Usamodzielnienie jest procesem wdrażania do samodzielności, do przejmowania odpowiedzialności za codzienne życie, za własne decyzje, za siebie a także za członków grupy.

Wychowankowie Domu Dziecka w Orzeszu mają możliwość poszerzania swoich zainteresowań, zarówno na terenie placówki, jak i poza nią. Dzieci uczą się tańca, trenują dyscypliny sportowe.

Na terenie placówki wychowankowie uczestniczą w wielu ciekawych wydarzeniach kulturalnych i sportowych. Jest też czas na zabawę z przyjaciółmi.

Dom Dziecka jest placówką powiatową – prowadzoną przez Starostwo w Mikołowie. Od lat otaczają nas także wspaniali dobroczyńcy. To właśnie dzięki nim możemy zaproponować dzieciom bardziej ciekawe i atrakcyjne zajęcia, wycieczki oraz spełniać ich marzenia dotyczące wyjazdów kolonijnych, czy zakupu odzieży.

Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym dobroczyńcom wspierającym funkcjonowanie naszej placówki, zarówno tym którzy przekazują środki finansowe, jak również tym, którzy decydują się poświęcić swój czas w ramach wolontariatu.

Nasze drzwi są zawsze otwarte 😉