DANE KONTAKTOWE

Redaktor BIP dla:

  •  Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka im. J.H. Dąbrowskiego w Orzeszu
  •  Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom Dziecka Mikołów” w Mikołowie
  •  Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom Dziecka Mikołów” w Mikołowie

Anna Guzia

Tel. 32 723-14-81
Email: anna.guzia@ddorzesze.mikolowski.pl

Formularz kontaktowy